Rebound resilience

Vulkollan® is a visco-elastic material. We can visualise a Vulkollan® part by a combination of a spring and a damper.

 

The smaller the influence of the damper, the higher the elasticity of the material. By measuring the rebound we get a measure for the elasticity of the material.

 

At room temperature all Vulkollan-types reach a respectable value of 60% rebound, at an elevated temperature of 70°C the rebound increases to 70%. This while the stiffness of Vulkollan® remains constant, which is not the case for many other polyurethane elastomers!

 

There is a direct correlation between the elasticity of a polyurethane and the rolling resistance of a wheel. The higher the rebound, the lower the rolling resistance.

 

Thanks to this excellent property Vulkollan® has become ‘the benchmark material’ for wheels.

Toepassingen

Vulkollan® is net zoals alle andere polyurethaan elastomeren een visco-elastisch materiaal. Dit betekent dat een Vulkollan® onderdeel kan gezien worden als een combinatie van een veer en een demper.

 

Hoe kleiner de invloed van de demper hoe elastischer het materiaal is. Door het meten van de rebound krijgen we een maat voor de elasticiteit van het materiaal.

 

Bij kamertemperatuur haalt Vulkollan® in al zijn hardheden een respectabele waarde van rond de 60%, bij 70°C bereikt de rebound een waarde van 70%. Dit terwijl bij Vulkollan® de stijfheid gelijk blijft, wat zeker niet bij alle PUR-elastomeren het geval is!

 

Er is een directe correlatie tussen de elasticiteit van het polyurethaan en de rolweerstand van een wiel gemaakt uit dat polyurethaan.

 

Hoe hoger de rebound hoe lager de rolweerstand.

 

Mede dankzij een hoge rebound is Vulkollan® het ‘benchmark materiaal’ voor rolweerstand bij wielen.