Co-engineering klantspecifiek conveyorsysteem

Klant

Ceratec is een Belgisch technologie- en engineeringbedrijf dat kant-en-klare vernieuwende oplossingen van machines en systemen op maat biedt, inclusief installatie. Een belangrijke pijler van hun activiteit betreft handling en logistieke oplossingen, waaronder conveyorsystemen. Het bedrijf stelt ruim 450 technici en ingenieurs tewerk en realiseert een omzet van 91 miljoen euro in 19 landen.

 

Uitdaging

De eindgebruiker, een producent van bouwmaterialen, wenste een conveyor te bouwen in het kader van een project voor de optimalisatie van het intern productietransport. Het transport van bouwmaterialen gebeurt op metalen dragers en dit van en naar de zgn. “autoclaven” en de stapelaars.
De inbouwruimte bleek echter vrij beperkt en zou een compacte oplossing vergen: “De kleine ruimte was een uitdagende factor voor ons. Met Vulkoprin liepen we een helder traject. Samen gingen we op zoek naar de oplossing.” Zo luidt het op de afdeling design & engineering bij Ceratec

 

Oplossing

Voor Ceratec ontwikkelde Vulkoprin een conveyorsysteem op maat van de specifieke verwachtingen van een industriële eindgebruiker. Typisch voor een dergelijk traject is de nauwe samenwerking, waarbij Vulkoprin de oplossing van haar klant duurzaam versterkt door co-engineering.

 

USP

Bij co-engineeringopdrachten neemt Vulkoprin de taak op zich om bij te dragen tot de oplossing van concrete problemen. Dit gebeurt in samenspraak met en op maat van de klant. Tegelijk zorgt het voor gerichte kennisinbreng, waardoor de know-how van de klant ook toeneemt. Een win-win verhaal! Zo heeft Ceratec een eigen ontwerp voor rollenbanen, waarbij de rollen worden gemaakt naar een meer robuust ontwerp dat met Vulkoprin tot stand is gebracht.

 

 

Het proces: van lastenboek tot co-engineering

Zo’n gezamenlijke traject begint bij de neerlegging van het lastenboek met de klantenspecificaties van de eindgebruiker. De daaropvolgende fase van co-engineering staat voor een grondige begeleiding in het productieproces om blijvende optimalisaties of innovaties te realiseren. Een succesvol traject begint met een gedetailleerde analyse van de behoeftes en het technisch ontwerp. Vanuit de concrete probleemstelling wordt nagegaan welke specifieke bijdrage nodig is op het vlak van materialen en technologieën. Als co-engineering partner gaat Vulkoprin vanuit de eigen kennis meedenken om oplossingen te formuleren. Uitgebreide studie en berekeningen volgden, om zo ondermeer de juiste dimensionering van het wiel te bepalen. Met eigenschappen als maximaal draagvermogen en een mogelijkheid tot compacte engineering, kwam Printhane-X 95°shore A als meest betrouwbare en kostefficiëntste oplossing uit de bus. Vervolgens werd de gekozen wieloplossing uitgebreid getest op onze testbank. De resultaten werden besproken met de klant en bijsturing volgde waar nodig.