Vulkoprin ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert een organisatiebeleid dat gericht is op het voortdurend reduceren van afval en het efficiënter benutten van grondstoffen.

 

 “Niet-produceren” is de beste bijdrage tot duurzaamheid

Vulkoprin wielen en technische vormstukken uit polyurethaan worden gemaakt uit kwaliteitsgrondstoffen met als resultaat een product met een “duurzame” slijtage. Het polyurethaan wiel/vormstuk is langer operationeel in vergelijking met alternatieve PU’s en zal dus minder snel vervangen en uiteindelijk minder moeten gereproduceerd worden.

 

 

Alternatieve energiebronnen & “lean” productie

Het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen, permanente monitoring en “lean” processen waarborgen dat de doelstellingen van het bedrijf gerealiseerd worden met een minimale belasting van het milieu.

 

ISO 14001 certificatie

Vulkoprin is ISO 14001 gecertificeerd. Deze internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

 

 

 

ISO 45001 certificatie
ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken.

 

Ecovadis cerificering 

EcoVadis certificeert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt je MVO-praktijken aan de hand van meerdere internationale normen.

 

 

Integrity certified 

Certified bij https://www.integritynext.com/De voorbereiding is gestart voor een certificatie bij https://ecovadis.com/nl/

 

Circulaire economie

Vulkoprin biedt een service aan waar het wiel volgens een gecertificeerd proces her-bekleed wordt.

De wielkernen worden gerecupereerd en de versleten polyurethaan wordt op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

 

Vulkoprin R&D onderzoekt, samen met een aantal key leveranciers en klanten, de technische en economische mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire economie.

 

 

 

Wij ondersteunen en leren van onze klanten

Vulkoprin medewerkers worden uitgenodigd door klanten in panels en workshops rond het thema duurzame samenwerking.