Vulkoprin vernieuwt ISO 9001 certificatie

Het Vulkoprin wheel team vernieuwt zijn ISO 9001 tot 2021.

 

Operational Excellence bevestigd door een verlenging van Vulkoprin als Certified Supplier van Toyota Material Handling.

Het eerste ISO 9001 certificaat dateert reeds uit 1995. De markt, de klanten en de Vulkoprin organisatie hebben sindsdien een sterke evolutie doorgemaakt. Hierdoor evolueren ook processen constant. Een goede timing om door Bureau Veritas te laten toetsen of de service processen nog altijd gewaarborgd zijn. Met de verlenging van het ISO 9001 certificaat tot 2021, worden onze ambities van operational excellence bevestigd.
Eerder dit jaar werd ook reeds tijdens de 5th TMHE Suppliers’ Conference de waardering voor Vulkoprin’s kwaliteit en service door Toyota Material Handling uitgesproken in een verlenging van Vulkoprin als Certified Supplier. Vorig jaar werd onze milieumanagement eigenschappen reeds bevestigd in de verlenging van het 14001 certificaat. Vulkoprin verbindt deze certificering en awards aan waarden rond welzijn van haar medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en sustainability:

 

1. De menselijke persoon

Omdat hij het wezenlijke bestanddeel van de maatschappij is en de fundamentele eenheid van verandering uitmaakt, staat de menselijke persoon centraal. Wij geloven dat zijn bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen, de grondslag vormt van kwalitatieve vooruitgang en dat zijn kennis en creativiteit het strategisch hulpmiddel van de onderneming is. We willen de talenten van onze medewerkers waarderen en aanwenden ter verrijking van henzelf en het bedrijf.

2. De maatschappij

Wij geloven dat de onderneming het best gedijt in de vrije markteconomie. Door “ethisch te ondernemen en burgerzin aan de dag te leggen” kan de onderneming haar verantwoordelijkheid t.o.v. deze maatschappij opnemen en met alle stakeholders een win-win-relatie uitbouwen.

3. Milieu

Uit respect voor de maatschappij waar het bedrijf een deel van uitmaakt moeten wij onze economische activiteiten in harmonie brengen met gerechtvaardigde eisen van milieuzorg. Vraagstukken in verband met bedrijfsactiviteiten met ecologische impact worden gestuurd door wat ecologisch verantwoord is, technologisch mogelijk en financieel draagbaar.

4. De onderneming

De vrije onderneming als bron van toegevoegde waarde, biedt de mensen de beste kansen tot zelfrealisatie en geeft hen als medewerkers of aandeelhouder een faire en competitieve vergoeding. Wij moeten gecontroleerde ondernemingsgroei nastreven om op lange termijn succesvol te zijn.

Download ons nieuw ISO certificaat hier: ISO 9001:2015 certificaat