Vulkoprin sustainability rating ecovadis "committed"

Vulkoprin ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert een organisatiebeleid dat gericht is op het voortdurend reduceren van afval en het efficiënter benutten van grondstoffen. In 2024 behaalden wij naast ISO 45001 en ISO 14001, ook een ecovadis rating?