Vorm aan land en zee

Printhane™ is de verzamelnaam van de door Vulkoprin ontwikkelde polyurethaan elastomeren voor bijzondere toepassingsgebieden.

 

Printhane-B™ is een polyurethaan dat voornamelijk met het oog op technische toepassingen werd ontwikkeld of in wieltoepassingen voor meer grip.

Lees meer over een offschore toepassing.

Klant

Onze klant is een wereldspeler die ‘vorm geeft aan land en zee’. Hiervoor beschikt dit bedrijf over een vloot schepen die ingezet worden voor onderhoud en aanleg van havens, havengeulen, zeeoevers, kunstmatige eilanden en verbindingen tussen installaties op zee en de oever. Hiervoor worden kabels gelegd met speciale schepen.

 

Uitdaging

Kabels plaatsen op zee eist een heel bijzondere expertise en topmaterialen. De kabel onbeschadigd, met de juiste spanning op de juiste plaats installeren vergt het uiterste van mens en machine.

 

Om de kabel op spanning te houden wordt gebruikt gemaakt van een kabelspanner. Deze bestaat uit 2 rupsen waartussen de kabel wordt geklemd. Om de kabel goed te grijpen, zonder deze te beschadigen, worden speciale trekblokken op de rupsen gemonteerd. Deze trekblokken bestaan uit een metalen drager waar een polyurethaan bescherming  op is aangebracht.

De blokken worden aan hoge krachten onderworpen, enerzijds de drukkracht om de kabel te grijpen, en anderzijds de trekkracht om de kabel op spanning te houden. Hierbij mag de kabel nooit beschadigd geraken.

 

Door het maritieme klimaat zijn de omgevingsomstandigheden bovendien agressief en worden hoge eisen gesteld aan de hechting tussen metalen drager en het polyurethaan.

 

Onze klant had te kampen met trekblokken die na een te korte inzetduur loslieten van de drager.

 

Oplossing

Vulkoprin heeft met zijn expertise een totaaloplossing aangeboden. Met Printhane-B™ 85 hebben wij een polyurethaan voorgesteld dat voor deze toepassing het ideale compromis biedt tussen hardheid/stijfheid en grip. Dit zorgt voor klemming op de kabel, zonder deze te beschadigen. Het hechtingsproces gebeurt volledig geautomatiseerd. Daardoor kunnen contaminatie en handlingsfouten door operatoren vermeden worden. De nieuw ontworpen metalen drager zorgt ook voor een extra mechanische verankering.

 

Resultaat

Als totaalaanbieder met in-house ontwerp en engineering, matrijzenbouw, metaalbewerking en polyurthaanproductie, heeft Vulkoprin de klant overtuigd en werd het project op zeer korte tijd gerealiseerd.